已取消

Innovation Car Plaza

- พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server

- พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service

- ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete

- Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้

1. รถยนต์มือสอง

1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง

1.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี

1.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ

1.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment

1.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย

1.1.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือกด้านบน

1.1.3 แสดงข้อมูล 1 sheet ต่อ 1 ยี่ห้อ

1.2 Upload excel file การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง

1.2.1 สามารถ Upload การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง จาก excel file ในขั้นตอน Download เพื่อเพิ่มหรือปรับปรุงราคา รถยนต์มือสอง

1.3 Export ราคา รถยนต์มือสอง

1.3.1 สามารถ Export ข้อมูล รถยนต์มือสอง ให้พนักงานได้ โดยเลือกเงื่อนไข โดยเลือกเงื่อนไข ได้ 2 วิธี

1.3.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ

1.3.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment

1.3.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือกด้านบน

1.3.3 แสดงได้ทั้งเป็น Preview และ Excel file

1.3.4 แสดงข้อมูล 1 sheet ต่อ 1 ยี่ห้อ

2. รถยนต์ใหม่

2.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์ใหม่

2.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกได้ 2 วิธี

2.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ

2.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment

2.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย

2.1.2 แสดงข้อมูล 1 sheet ต่อ 1 ยี่ห้อ

2.2 Upload excel file การกำหนดราคา New Car

2.2.1 สามารถ Upload การกำหนดราคา รถยนต์ใหม่ จาก excel file ในขั้นตอน Download เพื่อเพิ่มหรือปรับปรุงราคารถยนต์ใหม่

3. Customer Front System

3.1 ระบบประเมินราคารถมือสอง

3.1.1 ลูกค้าสามารถระบุ ยี่ห้อ รุ่น รุ่นย่อย ปี เกียร์ เพื่อแสดงราคา VBookตามเงื่อนไขที่เลือก

3.1.2 ลูกค้าพิมพ์ใบราคาประเมินได้ มีการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนพิมพ์

3.1.3 จากขั้นตอนนี้เมื่อได้ราคาประเมินรถ สามารถนำราคาประเมินนี้ไปใช้ในการคำนวณราคาผ่อนต่องวดของรถใหม่ได้

3.2 ระบบรถมือหนึ่ง

3.2.1 ค้นหาได้ 2 วิธี

3.2.1.1 ค้นหาตามยี่ห้อ -> list รุ่น -> list รุ่นย่อย

3.2.1.2 ค้นหาตามช่วงของ ราคา -> list รุ่น -> list รุ่นย่อย

3.2.2 List รุ่น แสดงรุ่นพร้อมราคา ต่ำสุด – สูงสุด ของรุ่น

3.2.3 สามารถเลือกรถเก็บไว้เปรียบเทียบการคำนวณค่างวดได้สูงสุด 4 รายการ มีการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนคำนวณ

3.2.4 หน้าจอแสดงรายละเอียดการผ่อนค่างวดสามารถ link ไประบบประเมินราคารถมือสองและนำข้อมูลจากระบบราคาประเมินรถมือสองมาคำนวณค่างวดจากรายการรถที่เลือกไว้ได้

ติดต่อ ส่ง Portfolio ผ่านทาง [The administrator removed this message for encouraging communication outside Freelancer.com, which breaches our Terms and Conditions - Section 13: Communication With Other Users.]

Require Thai Developer Only and Contact with Thai language.

技能: ASP.NET, C# 编程, 微软 SQL 服务器

查看更多: excel expert simple plugin excel hide page number watermark page break preview , delete update php mysql, delete update php form, delete update php, delete update, car inventory page php, sqlserver search add delete update, web page checkbox multiple delete, multiple delete update pagination php web page, jsp mysql add delete update, table add delete update php sqlite, page concept, asp access project insert delete update aspnet, extjs add delete update sample, php mysql browse submit edit view delete update

About the Employer:
( 0 reviews ) Thailand

项目ID: #11775256

8 freelancers are bidding on average $2836 for this job

$2777 USD 在30天内
(50条评论)
5.6
Infowaze21

Hi There, we believe in long term relation and are experienced you looking for. Based on your requirement i assume that We could be the bestfit for the following facts : (1). We have an experience of more than 5 更多

$2500 USD 在30天内
(18条评论)
5.6
milansahu2010

Hello Sir/Madam, I hope you are having an easy week. I am Milan Sahu from Kolkata, India. I am a .NET, C#, AngularJS, WCF Restful, Bootstrap, Html5, SQL SERVER, Telerik Controls Developer with 6 year+ Experience. I am 更多

$2777 USD 在30天内
(28条评论)
5.0
SkyTechnovation

Hello There, This is Hiren Bhuva from Sky Technovation (IT development & Cyber Security Company). From last 5 years we are working on Software & Website development. We had developed too many Software & websites in 更多

$2368 USD 在30天内
(6条评论)
3.6
excelentwork

สวัสดี Sir / Madam, ขอบคุณสำหรับการโพสต์โครงการ ที่นี่เรามีการตรวจสอบรายละเอียดการโพสต์และตรวจสอบได้ที่นี่เราต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมในนั้นดังนั้นโปรดข้อความเราจะล้างข้อสงสัยของเราและเริ่มทำงานกับมัน ขอบคุณ

$1500 USD 在24天内
(6条评论)
1.1
shrigenesiss

Dear Sir/ Ma'am, We are interested in this project as it is exactly within our scope of expertise. I understand that you might just look for an expert team of ASP.NET C #MVC , Microsoft SQL Server developers who 更多

$2500 USD 在30天内
(0条评论)
0.0
arhamsoftltd

Hi Dear Sir, Good Day! I am full stack developer of ASP.NET C #, Microsoft SQL Server Develop the web base application for used cars, new cars, customer front system, car rental system, with only part of the UI 更多

$5263 USD 在70天内
(0条评论)
0.0
cheapgetcode

Hello I have gone through your project description. I am ready to work with you as you approve me, I will start the work. But Before start the things I need to discuss regarding the project so we will be on same 更多

$1500 USD 在30天内
(0条评论)
0.0
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major 更多

$3000 USD 在30天内
(0条评论)
0.0